Bruto naar netto berekening

Met onderstaand formulier kunt u de BTW berekenen van Excl naar Incl of andersom. Ook kunt u kiezen uit 21, 19 of 6 procent BTW. Zo kunt u eenvoudig bekijken wat het bruto of netto bedrag is en u kunt vanuit het BTW bedrag rekenen.

De BTW formule van Excl naar Incl met een percentage van bijvoorbeeld 19 procent word berekent met: BEDRAG / 100% X BTW% + BEDRAG. Dus het bedrag van 100 Euro gedeeld door 100(%) keer 19(%) plus het bedrag is 119 euro.

De BTW formule van Incl naar Excl met een percentage van bijvoorbeeld 21 procent word berekent met: BEDRAG X BTW% / (100% + BTW%) - BEDRAG. Dus het bedrag van 121 Euro keer 21(%) gedeelt door (100(%) + 21(%)) min het bedrag is 100 euro.

BTW over marge berekenen

  • Voer een bedrag in.